Hoebanx Therapie Den Haag
telefoonnummer therapeut den haag 06 - 456 225 56
e-mailadres therapie den haag info@therapiedenhaag.nl
therapie den haag

Beroepcodes die ik als therapeut hanteer


Lid van het NVPA

Ik ben lid van de Beroepsvereniging het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen, afgekort het NVPA. Mijn lidnummer is 101064. Hieronder volgt een korte uitleg over de beroepscode van het NVPA, zoals deze op hun website te vinden is (bron: www.nvpa.org).

"De NVPA beroepscode omvat de ethische regels die het beroepshandelen betreffen van alle bij het NVPA aangesloten therapeuten. Bij het samenstellen van deze beroepscode zijn we uitgegaan van inhoudelijke criteria zoals vertrouwen, veiligheid, continuïteit, etc.

Op ethisch verantwoorde wijze handelen betekent binnen de beroepsuitoefening dat het lid bij alle activiteiten, vallende binnen zijn of haar beroepsuitoefening, de waarde en waardigheid van zijn cliënt en diens recht op een eigen levensovertuiging en of religieuze overtuiging en de daarop gebaseerde levenswijze respecteert."

Aangesloten bij het RBCZ

Ook ben ik aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, het RBCZ. Mijn licentienummer van dit lidmaatschap is 204772R.

Aangesloten bij de Ethische code van Phoenix Opleidingen

Klik op de volgende link om een PDF-document te openen met daarin informatie over de etische code van Phoenix Opleidingen

Mijn bedrijfsgegevens

  • KvK-nummer 2725 1921
  • BTW-nummer NL 001 738 737 B62
Door op onderstaande links te klikken, kunt u de website van de eerder genoemde beroepsverenigingen bezoeken:
nederlands verbond psychologen, psychosociaal therapeuten Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Heb je nog vragen?

contact den haag therapie

Therapeut Den Haag is lid van:
nvpa nederlands verbond psychologen en psychosociaal therapeuten Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg