Hoebanx Therapie Den Haag
telefoonnummer therapeut den haag 06 - 456 225 56
e-mailadres therapie den haag info@therapiedenhaag.nl
therapie den haag

Trauma therapie Den Haag

Trauma betekent verwonding.
Je kunt naast lichamelijke wonden ook psychische wonden oplopen door het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen. Bijvoorbeeld een verkeersongeluk, een brand, maar ook huiselijk geweld of een echtscheiding. Er ontstaat emotionele schade en het verwerken daarvan vraagt vaak tijd.

Het lukt niet altijd om dergelijke intense ervaringen op eigen kracht te verwerken. Het trauma wordt een soort echo, het heftige gevoel uit het verleden komt onverwacht weer naar boven en neemt het roer over. Het wordt lastig om net zo te blijven functioneren als voorheen. Je leven is doorgegaan maar je innerlijke systeem is nog lang niet zo ver.

Veel voorkomende klachten

Je kunt angstig worden en gaat bijvoorbeeld bepaalde situaties vermijden. Je slaapt slecht, hebt last van nachtmerries. Je kunt ook last hebben van steeds terugkerende beelden en herinneringen aan die situatie, je bent gespannen en prikkelbaar of boos. Je ervaart veel spanning en paniek in je lichaam, je kunt bijvoorbeeld last hebben van hartkloppingen of hoofdpijn.

Effectieve behandeling van trauma's met EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een effectief bewezen behandelmethode om ingrijpende ervaringen en trauma's te verwerken. EMDR kan ook bij een negatief zelfbeeld, angstklachten of andere klachten die ontstaan zijn door beschadigende ervaringen worden toegepast.

EMDR is een veilige methode. De hersenen worden gestimuleerd om de nare emoties die aan de herinnering verbonden zijn alsnog te verwerken, waardoor de lading ervan kan verdwijnen. Met EMDR kunnen in relatief korte tijd resultaten worden behaald die ook na langere tijd blijven bestaan.

Een voordeel van EMDR is dat het niet nodig is om tot in detail over de schokkende ervaring te praten. Dat maakt de behandeling relatief minder zwaar. Bovendien zijn er vaak niet meer dan zo'n vijf sessies nodig om het gewenste resultaat te bereiken. De therapie werkt dus snel en effectief. De methode is 'evidence based' en de werking dus wetenschappelijk aangetoond.

Wat levert EMDR op in de behandeling van een trauma?

Na de therapie met EMDR zal de herinnering de heftigheid en de emotionele lading verliezen. Er kunnen ook nieuwe inzichten en gedachten ontstaan die een andere betekenis geven aan de gebeurtenis. Hiermee verdwijnen of verminderen ook de psychische klachten en wordt je functioneren niet meer in negatieve zin be´nvloedt door de vroegere ervaring.Heb je nog vragen?

contact den haag therapie

Therapeut Den Haag is lid van:
nvpa nederlands verbond psychologen en psychosociaal therapeuten Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg